Nieuws

Openstaande vacature

Jouw profiel:
*Jobgerelateerde competenties:
- Kennis van de onderhoudsmaterialen, - producten, - technieken.
- Klachten over het onderhoud zelfstandig opvangen en verhelpen, en bij andere vragen of klachten residenten doorverwijzen naar de verantwoordelijke.
- Afspraken maken m.b.t. werkrooster, vakantieregeling, …
- flexibel zijn.
- Instaan voor de veiligheid van residenten.
- Respect voor de residenten, zijn omgeving en persoonlijke spullen.

*Persoonsgebonden competenties:
- Zelfstandig, systematische, ordelijk, oplettend en vooruitziend onderhoudstaken kunnen organiseren en afwerken.
- Vlot contacten kunnen leggen, kunnen luisteren.
- Een vertrouwensrelatie kunnen aangaan zonder te grote familiariteit met de resident.
- Zich kunnen inleven in de levensgeschiedenis van de residenten.
- Kunnen omgaan met senioren.
- Correct kunnen reageren in crisissituaties.
- Kunnen werken in georganiseerd verband en leiding kunnen aanvaarden.
- Beroepsgeheim respecteren.

Ons aanbod:
Je komt terecht in een nieuw, warm en huiselijk complex waar je jouw talenten kan ontplooien.
Je krijgt een contract van onbepaalde duur, deeltijds.
Je maakt deel uit van een stabiele werksfeer waarbij persoonlijke ontplooiing belangrijk is.
Het uurrooster is gekend en de verloning is volgens WZC-barema’s.

Interesse:
Neem contact op met Mevr. L.Claus, Directeur Residentie Adagio op het nummer 0474679923
of mail naar lclaus@adagio-residenties.be